Datumi/Teme

Konferencija se održava od 1. do 4. travnja 2020.

31.10.2019. 30.11.2019. – prijava sažetaka

30.11.2019. 15.12.2019. – obavijest o prihvaćanju sažetaka

31.01.2020. – dostava cjelovitih radova

Cilj konferencije je okupiti stručnjake iz područja primijenjene geodezije s naglaskom na inženjersku geodeziju, kako bi se diskutiralo o novim tehnologijama, njihovoj primjenjivosti i operativnosti.

Službeni jezik konferencije je ENGLESKI.

Izdvajaju se slijedeće teme konferencije:

  • Inženjering velikih investicija i BIM
  • Osiguranje kvalitete
  • Primjena u industriji (elektrane, nuklearna postrojenja itd.)
  • Mjerenje pomaka i određivanje deformacija
  • Automatizirani mjerni sustavi
  • Navigacija u zatvorenim prostorima
  • Dokumentacija kulturne baštine

Pozvani predavači tijekom plenarnih sesija predstaviti će glavne teme konferencije. Broj i struktura tehničkih sesija određivat će se prema broju i temi pristiglih radova. Autori se pozivaju da pošalju radove relevantne za teme konferencije. Tijekom konferencije ne planira se održavanje paralelnih sesija kako bi se stvorio prostor za sudjelovanje i raspravljanje na svim sesijama za sve sudionike. U slučaju prijave velikog broja radova planira se napraviti posebna poster sesija.

Svi prihvaćeni radovi bit će uključeni u zbornik radova konferencije u digitalnoj formi koji će biti dostupan tijekom konferencije. Odabrani radovi biti će objavljeni u knjizi koju će izdati nakladnik Springer s indeksacijom u SCOPUS bazi, a koja će biti dostupna nakon konferencije. Prilikom prijave sažetaka pozivaju se autori da odluče žele li objavu rada pod Springer nakladnikom i recenzentskim postupkom ili objavu rada u zborniku radova konferencije. Radovi koji će biti objavljeni pod Springer nakladnikom imati će u Zborniku radova konferencije objavljen sažetak i podatke o autorima.